Krepšelis

Prekių krepšelis

Prekių kiekis: 0

Prekių suma:

€ 0,00 (0)

  • Prekės nėra
  • Prekės nėra
  • Prekės nėra
  • Prekės nėra
  • Prekės nėra
Prekių krepšelis (0) Peržiūrėti
Buitinė technika
Namams ir sodui
Kompiuterinė technika
Vaizdo, foto, garso technika
Telefonai, navigacija
Sveikatos ir laisvalaikio prekės
Auto prekės
IMK sandėlio IŠPARDAVIMAS

Privatumo politika

Administruodami savo interneto svetainę mes galime fiksuoti lankytojų IP adresus (unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, mobilų telefoną ir kitą techniką) ir naudoti slapukus („cookies“), kurie padeda atpažinti naudotojo įrenginį (pvz., apsilankius pakartotinai).

 

Svetainėje esančiose užsakymų, registracijos bei užklausų formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, įmonės duomenis ir kt.). Šie duomenys naudojami vykdant Jūsų užsakymus ar užklausas, taip pat susisiekti su Jumis, jei jus aptarnaujantiems IMK.LT darbuotojams kiltų kokių nors klausimų. 
 
Klientas, pirkimo metu ar užklausose nurodydamas el.pašto adresą ar telefono numerį, automatiškai sutinka, nurodytais kontaktais gauti informaciją iš IMK.LT (priešingu atveju negalime atsakyti į užklausą ar įvykdyti užsakymo). 
 
Klientai, užsakę prekes, turi galimybę pateikti atsiliepimus. Jie kartu su užsakymo numeriu ir Kliento vardu bei pavarde vėliau gali būti matomi ir kitiems mūsų interneto svetainės lankytojams.
 
Pateikdamas užklausas, registruodamasis ar teikdamas užsakymus asmuo kartu patvirtina, jog yra ne jaunesnis nei 16 m. Jei šiuos veiksmus nori atlikti vaikas iki 16 m., tai galima tik tuo atveju, kai yra raštiškas tėvų ar globėjų sutikimas. 
 
Lankytojų ir klientų informacija gali būti saugoma ne ilgiau kaip 10 metų nuo asmens duomenų gavimo dienos.
 
Kiekviename IMK.LT naujienlaiškyje yra nuoroda, kurią paspaudus klientas gali atsisakyti IMK.LT siunčiamų naujienlaiškių. 
Atsisakius naujienlaiškių, kliento duomenys automatiškai įtraukiami į atsisakiusių naujienlaiškių gavimo duomenų bazę.
 
Įsipareigojame neatskleisti klientų asmeninės informacijos trečiosioms šalims. Šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais.
Apie valdomų duomenų saugumo pažeidimus, kurie galėtų kelti grėsmių individų teisėms ir laisvėms, duomenų apsaugos instituciją numatyta informuoti per 72 valandas nuo sužinojimo apie juos, o duomenų subjektus - nepagrįstai nedelsiant.
 
Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešę IMK.LT tinklalapyje. Jei šias sąlygas pakeitus Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės paslaugomis, laikome, kad sutikote su sąlygų pakeitimu.
Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. IMK.LT nėra atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.
 
Klientas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Kliento pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti. Klientas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Klientas turi teisę prašyti jo asmens duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui BDAR numatytais atvejais. Klientas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
 
Dėl duomenų tvarkymo kreiptis į UAB "Verta Trade", tel. 8 685 51562, el.paštas: info@imk.lt (darbo laikas I-V 09.00 - 18.00 val.).
Jei Klientas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai, jis turi teisę kreiptis į VDAI.